+98 21 88701759 | info@asredanesh.com

رفاه پرداخت
با استفاده از برنامه رفاه پرداخت می توان کلیه عملیات مربوط به پرداخت قبوض خدماتی، پرداخت حق بیمه کارفرمایان تامین اجتماعی، خرید شارژ مستقیم تلفن همراه و استعلام و پرداخت بدهی همراه اول را به سهولت بر روی تلفن همراه خود انجام داد. استفاده از این برنامه نیاز به اتصال به اینترنت نداشته و کلیه خدمات پرداخت آن با استفاده از سامانه USSD که کاملا رایگان بوده و هیچ هزینه ای برای کاربران در بر ندارد صورت می پذیرد. خدمات فوق بدون نیاز به شعبه با استفاده از رمز دوم کارت شتاب قابل استفاده می باشد.رفاه پرداخت