+98 21 88701759 | info@asredanesh.com

اخبار


جشنواره روز جهانی عکاسی بانکت دوشنبه 1398/05/28

عکاسی به عنوان هنری زیبا در ثبت لحظات و موقعیتها، یکی از نابترین نمایه های هنری برای انتقال مفهوم و پیام به مخاطب یا همان بیننده است که جایگاه ویژهای نیز در عرصههای گوناگون فرهنگی ، هنری ، اقتصادی و سیاسی دارد. شرکت عصردانش افزار در نظر دارد در روز جهانی عکاسی با دعوت از کلیه علاقه مندان به این هنر جشنواره #بانکت_من را برگزار نماید.

جهت اطلاعات بیشتر به پیج اینستاگرام بانکت در لینک زیر مراجعه نمایید:

https://www.instagram.com/p/B1VfJS_gn49/?igshid=dcg7yu5grpi9